สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของผมครับ ผมได้ใช้โปรแกรม Dreamweaver กับ Photoshop ในการสร้างขึ้นมา

ในเว็บไซต์ของผม ได้เลือกเรื่อง ร่างกาย เพราะ ไม่รู้จะเลือกเรื่องอะไร......................................................................................................................

เนื้อหาที่ผมจะทำคือ ระบบในร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนเลือน

......................................................................................................................

ผมต้องขอขอบพระคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วยครับ ที่เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ให้ผมนำมาใช้ในการเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ