สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของผมครับ ผมได้ใช้โปรแกรม Dreamweaver กับ Photoshop ในการสร้างขึ้นมา

ในเว็บไซต์ของผม ได้เลือกเรื่อง cs xtremeพราะ ติดใจเกมนี้มากก็เลยนำมาทำเป็นเว็บไซต์

เนื้อหาที่ผมจะมาทำคือ ปืนของ cs xtreme

ผมต้องขอบพระคุณเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยครับ ที่เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดีให้ผมมาใช้ในการเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ