สวัสดีครับ ขอต้อนสู่เว็บไซต์ของผมครับ ผมใช้โปรแกรม Dreamweaver กับ

Photoshop ในการสร้างขึ้นมา

ในเว็บไซต์ของผม ได้เลือกเรื่อง ตำนานเรือรบ เพราะ

เรือรบมีความหลากหลายมากช่วยปกป้องประเทศ

เนื้อหาที่ผมจะทำคือ

ประวัติเรือรบต่างๆ ลักษะเรือ สัญชาติ

ผมต้องขอขอบพระคุณเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยครับ ที่เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี

ให้ผมนำมาใช้ในการเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยมา ณ

ที่นี้ด้วยครับ