สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของหนู หนูได้ใช้โปรแกรม Dreamweaver กับ Phothoshop ในการสร้างขึ้นมา

ในเว็บไซต์ของหนู ได้เลือกเรื่อง ต้นไม้ เพราะ ต้นไม้มีประโยชน์ ให้ร่มเงา เป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์......................................................................................................................

เนื้อหาที่หนูจะทำคือ เงา

หนูต้องขอขอบพระคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วยค่ะ ที่เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ให้หนูนำมาใช้ในการเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด หนูต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ