สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของหนูได้ใช้โปรแกรม Dreamweaver กับ Phothoshop ในการสร้างขึ้นมา

ในเว็บไซต์ของหนู ได้เลือกเรื่อง My melody เพราะ น่ารักที่สุด

เนื้อหาที่หนูจะทำคือ ประวัต My melodyิ

หนูต้องขอขอบพระคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วยค่ะ ที่เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ให้ผมนำมาใช้ในการเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด หนูต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ