ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ ด.ญ.ณัฐณิชา เลิศพัฒนะกุล

ชื่อเล่น ใบเตย

เกิดวันที่ 2 ธันวาคม 2544

อายุ 12 ปี

มีพี่น้อง 1 คน เป็นคนที่ 1

การศึกษา อนุบาลเจริญพงศ์ ประถมศึกษา โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว ร่าเริง มีน้ำใจ

ความสามารถพิเศษ ตีขิม

คติประจำตัว ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น

สัตว์ที่ชอบ กระต่าย ปลา

สัตว์ที่เกลียด จระเข้

วิชาที่ชอบ ภาษาอังกฤษ คณิตฯ วิทย์ฯ

วิชาที่ไม่ชอบ ไม่มี

อาหารที่ชอบ ผัดผักบุ้ง

อาหารที่ไม่ชอบ ยำมาม่า