ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ รักตกันทร์    

ชื่อเล่น ฟูจิ

เกิดวันที่   4 มิถุนายน    พ.ศ.2548

อายุ  8    ปี

มีน้อง   1 คน

นิสัยส่วนตัว      ชอบเล่นฟุตบอล ร่าเริง

กำลังเรียนระดับชั้นประถมปีที่ 3 ที่โรงเรียนพิพัฒนา

คติประจําตัว

เหนื่อยเเค่ไหนก็ต้องทำ

สัตว์ที่ชอบ ไก่

สัตว์ที่ไม่ชอบ    ปลา   

อาหารที่ชอบ  ไก่

อาหารที่ไม่ชอบ  หมู

กลับหน้าแรก