ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อด.ญธัญวัลย์     ศุภพินิพงค์

ชื่อเล่น   เกรซ

วันเกิดที่ 19  กรกฎาคม  พ.ศ2547

อายุ 8 ปี

เป็นลูกคนเดียว

การศึกษาอนุบาลเปรมสันต์  ประถม ร.ร.พิพัฒนา

นิสัย  ร่าเริง

ความสามารถ   วิ่งเร็ว

คติประจำตัว  คิดดีทำดี

สัตว์ที่ชอบ  นก

สัตว์ที่ไม่ชอบ งู

อาหารที่ชอบ ไข่เจียว

อาหารที่ไม่ชอบ ข้าวผัด

กลับหน้าแรก