ประวัติผู้จัดทำ

 

ชื่อ ด.ญ.เมธาวี ก้อนค้างพลู

ชื่อเล่น ลูกน้ำ

เกิดวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2545

อายุ 11 ปี

มีพี่น้องจำนวน1 คน เป็นคนที่ 1

การศึกษา อนุบาลเรียนที่โรงเรียนเปรมสันต์ ประถมศึกษาเรียนที่โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว รักสะอาด พูดจาไพเราะ ตั้งใจเรียน

ความสามารถพิเศษ เล่นคีย์บอร์ดเป็นเพลงได้

คติประจำตัว ขยันทำงานในวันนี้ จะสำเร็จได้ดีในวันหน้า

สัตว์ที่ชอบ แมว สัตว์ที่เกลียด หนอน

วิชาที่ชอบ สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ

วิชาที่ไม่ชอบ ไม่มี

อาหารที่ชอบ สลัด

อาหารที่ไม่ชอบ แกงเผ็ดต่างๆ