อ้างอิง

ขอขอบคุณหนังสือในเครืออมรินทร์ ชุดอาหารการกิน ที่ให้ข้อมูลกับหนูไปสร้างเว็บไซต์ ให้เพื่อนๆ้นำไปใช้ประโยชน์  

 

หนังสืออาหารเช้า บำรุงสมอง และร่างกาย

อาหารเช้า บำรุงสมองและร่างกาย-กรุงเทพฯ:อมรินทร์
CUISINE 2551 120หน้า: ภาพประกอบ (สี) ชุดอาหารการกิน ลำดับที่ 101