ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ  ด.ช.ธนพล  อุตมี

ชื่อเล่น  มอส

เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2545

  อายุ  11 ปี

มีพี่น้อง 1 คน เป็นคนที่ 1

การศึกษา อนุบาลมิตรอุดม 

ประถมศึกษา พิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว ชอบเอาแต่ใจและชอบแบ่งปัน 

ความสามารถพิเศษ ชอบเล่นรถแข่ง

คติประจำตัว ต้องเรียนให้ได้ที่1 เพื่ออนาคตของครอบครัว

สัตว์ที่ชอบ ด้วง

สัตว์ที่เกลียด บุ้ง

วิชาที่ชอบ 1.วิทยาศาสตร์

วิชาที่ไม่ชอบ 1.คณิตศาสตร์นิดหน่อย

อาหารที่ชอบ ข้าวมันไก่

อาหารที่ไม่ชอบ วาซาบิ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลับหน้าแรก