ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ ด.ญ. นันท์นภัส  เพ็ชรรัตน์

ชื่อเล่น  แนน

เกิดวันที่  22 ธันวาคม 2546

อายุ 9 ปี

มีพี่น้อง 4 คน เป็นคนที่ 3

การศึกษา อนุบาล และประถมศึกษา เรียนที่โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว ขี้แง ร้องไห้เก่ง

ความสามารถพิเศษ ขี่จักรยาน 2 ล้อได้

คติประจำตัว มุ่งมั่นทำงานให้เสร็จเพื่อเป้าหมาย

สัตว์ที่ชอบ แมว

สัตว์ที่ไม่ชอบ แมลงต่าง ๆ

วิชาที่ชอบ ศิลปะ

วิชาที่ไม่ชอบ คณิตศาสตร์

อาหารที่ชอบ คาร์โบนาน่า

อาหารที่ไม่ชอบ อาหารที่เผ็ด