ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ ด.ญ.สาวิตรี  เนืองนา

เกิดวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2545

อายุ 10 ปี

มีพี่น้องจำนวน 3 คน เป็นคนที่ 2

การศึกษา อนุบาลเรียนที่โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม

ประถม เรียนที่โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว เป็นคนที่หงุดหงิดง่าย ร่าเริง ยิ้มยาก ติงต๊อง เอาเเต่ใจตัวเอง 

ความสามารถพิเศษ สามารถวาดการ์ตูนเป็นเรื่องราวได้

คติประจำตัว ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

สัตว์ที่ชอบ สุนัข แมว

สัตว์ที่เกลียด กิ้งกือ ปลิง ไส้เดือน

วิชาที่ชอบ 1.คอมพิวเตอร์ 2.ดนตรี

วิชาที่ไม่ชอบ ไม่มี

อาหารที่ชอบ หมูมะนาว

อาหารที่ไม่ชอบ ราดหน้า