กลุ่มดาวค้างคาว

(Cassiopia) อยู่บริเวณขั้วฟ้าเหนือสามารถเห็นได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นกลุ่มดาวในแนวทางช้างเผือก เมื่อมองด้วยกล้องสองตาจะเห็นกระจุกดาว มากมายในกลุ่มดาวนี้ เนบิวล่าที่น่าสนใจในกลุ่มดาวนี้มีความสว่างน้อย ต้องใช้กล้องขนาดใหญ่จึงจะสังเกตเห็น ได้แก่

ngc281 อยู่ที่ตำแหน่ง RA:00h 52.8m Dec:+56.36 มีขนาดกว้าง 35x30 min ความสว่าง mag 8 เป็นเนบิวล่าสว่าง ngc7635 หรือ bubble nebulae อยู่ที่ตำแหน่ง RA:23h 20.7 Dec:+61.12 มีขนาดกว้าง 15x8 min ความสว่าง mag 7

กลับหน้าเเรก