ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

ผมได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์บนท้องฟ้า ซึ่งมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่น่าสนใจ ผมได้เลือกบางเรื่องมาให้เพื่อน ๆ

ได้เป็นความรู้  หวังว่าเรื่องราวต่าง ๆ คงมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ นะครับ

การเกิดฝน

การเกิดรุ้ง  

การเกิดอาทิตย์ทรงกลด

 การเกิดเมฆ

เเสงเหนือเเละใต้

 สุริยุปราคา

 พระจันทร์ยิ้ม  

 พระอาทิตยเที่ยงคืน

กลุ่มดาวค้างคาว

 ลำแสงออโรรา