ปัญหาของ"คุกกี้" ที่น่าจะเกิดได้

คุกกี้ออกมาไม่สวยอย่างที่ตั้งใจเกิดจากอะไรได้บ้าง

1.       คุกกี้แข็ง  อาจเกิดจาก

           -  ผสมนานเกินไป เมื่อใส่แป้งแล้วอย่าผสมนานเกินไปค่า

           -  ไขมันไม่พอ

2.       คุกกี้ไม่ขยายตัว

         - น้ำตาลละเอียดเกินไป

         - ผสมนานเกินไป ทำให้แป้งเหนียว

         -  ตู้อบร้อนเกินไป (ทำให้ไม่มีเวลาการขยายตัวของคุกกี้)

3.       คุกกี้ขยายตัวมากเกินไป

         -   ส่วนผสมคุกกี้ก่อนอบอ่อนเกินไป

         - ทาไขมันที่พิมพ์มากเกินไป

         -   น้ำตาลในสูตรมากเกินไป

         -   อุณหภูมิตู้อบต่ำเกินไป

         -   ไขมันในสูตรมากเกิน

4.       คุกกี้ติดกับถาด

        -  ทาไขมันน้อยไปหรือเปล่า

        -  ปริมาณไข่ในสูตรมากเกิน

        -   ถาดไม่สะอาด

        - แป้งอ่อนเกินไป

5.       คุกกี้มีรอยแตก

        -  อบนานเกินไป

        - ขาดความชื้นในระหว่างการอบและหลังอบ

        - ทำให้คุกกี้เย็นเร็วเกินไป


กลับหน้าแรก