ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อด.ช.ปองภพ  กิจอำนาจสุข

ชื่อเล่น ปาล์ม

เกิดวันที่ 9 ตุลาคม 2546

อายุ 9 ปี

มีพี่น้อง 4 คน เป็นคนที่ 4

การศึกษา อนุบาลโรงเรียนทองประสาทเวทย์

ประถม โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัวเป็นคนที่มีนิสัย ดีบ้างไม่ดีบ้าง

ความสามารถพิเศษ เล่นpianoได้

คติประจำตัว เรียนหนังสือให้เก่ง

สัตว์ที่ชอบ เเมว หมา

สัตว์ที่เกลียด เเมลงสาบ กิ้งกือ

วิชาที่ชอบ com วิทย์

วิชาที่ไม่ชอบ เลข

อาหารที่ชอบ KFC

อาหารที่ไม่ชอบ ข้าวเเกง