ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ตีนเลียน

   

อุปกรณ์

-ตีนเลียน   ตีนเลียน ทำจากไม้กระดานรูปวงกลมซึ่งมีรัศมีประมาณ 8-12 นิ้ว โดยจะเจาะรูตรงกลาง แล้วใช้ไม้ไผ่ยาวประมาณ 2 เมตรผ่าครึ่งยาว 12 นิ้ว
-วิ่งขาโถกเถก  

เพื่อเชื่อมกับรูกระดานด้วยการตอกตะปู หรือไม้แข็งเป็นเพลา อาจจะสลักขัดไว้ให้แน่นเพื่อไม่ให้หลุดออกมาก็ได้ 

-มโหรี
 

วิธีเล่น

-โค้งตีนเกวียน
  ผู้เล่นจะยืนเรียงกันโดยใช้ไม้ไผ่ด้านปลายวางที่บ่า เมื่อได้ยินสัญญาณบอกให้เริ่มวิ่ง ผู้เล่นจะต้องดันตีนเลียนให้วิ่งออกไป เพื่อให้ถึงเส้นชัยก่อนเป็นคนแรก
-เรือบก
  โดยจะกำหนดระยะทางไว้ที่ 50-100 เมตร
-ตีคลี
 
-เดินกุบกับ