ภาคใต้

 

มอญซ่อนผ้า

   


อุปกรณ์

-ฉับโผง

  -ผ้าเช็ดหน้า

-เป่ากบ

  วิธีการเล่น

-กำทาย

  ๑.ให้ผู้เล่นทั้งหมดนั้งเป็นวงกลมแล้วให้หนึ่งคนออกมาถือผ้าเช็ดหน้า

-มอญซ่อนผ้า

  ๒.ให้ผู้เล่นที่นั้งอยู่เป็นวงร้องเพลงเพื่อให้คนที่ถือผ้าเ็ช็ดหน้าเดินตามจังหวะ

-หมาชิงมุม

  ๓.คนที่ถือผ้าเ็ช็ดหน้าต้องวางผ้าไว้ด้านหลังของใครคนหนึ่งโดยไม้ให้รู้ตัว

-ไก่ขึ้นร้าน

  ๔.พอคนที่เราวางผ้าไว้หลังรู้ว่าวางไว้ก็ต้องลุกขึ้นโดยเก็บผ้ามาด้วยแล้วคนที่วางผ้าเช็ดหน้าต้องวิ่งหนีคนที่โดนมาแปะ

-หมากขุม

  ๕.คนที่วางผ้าเช็ดหน้าต้องวิ้งไปนั้งของคนที่โดนถ้าทันคนที่โนต้องเป็นแทนถ้าไม้ทันก็เป็นเหมือนเดิม
 

เพลงประกอบ

  มอญซ่อนผ้า ตุ๊กตาอยู่ด้านหลัง ไปโน้น ไปนี้ ฉันจะตีก้นเธอ