ประวัติผู้จัดทำ

 

ชื่อ ด.ญ.ภัทรมน  อิสริโยดม

ชื่อเล่น พลอย

เกิดวันที่ 29 เมษายน 2546

อายุ  10 ปี

มีพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 1

การศึกษา อนุบาลเปรมสันต์ ประถมศึกษาโรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว ใช้เงินอย่างประหยัด ช่วยเหลือเพื่อนเป็นบางครั้ง

ความสามารถพิเศษ ช่วยเเม่ทำงานบ้าน

คติประจำตัว จงพอใจในสิ่งที่ได้

สัตว์ที่ชอบ หนูเเฮมเตอร์

สัตว์ที่เกลียด แมลงสาบ

วิชาที่ชอบ คณิตศาสตร์

วิชาที่ไม่ชอบ ไม่มี

อาหารที่ชอบ ผัดซีอิ๊ว

อาหารที่ไม่ชอบ ผัดหน่อไม้