อ้างอิง

ขอขอบคุณหนังสือทั้ง 3 เล่มค่ะ ที่ให้ข้อมูลมาสร้างเว็บไซต์ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อน ๆ และพี่ ๆ ทุกคนค่ะ

 

หนังสือเรื่องน้ำสมุนไพร ล้างพิษ-ลดน้ำหนัก ผู้แต่ง รงรอง ศรีมนัส สามารถหาซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์ไพลิน

หนังสือเรื่องเคล็ดลับ- สุขภาพอาหารเป็นยา ผู้แต่ง สุมิตรา ยิ่งเจริญ สามารถหาซื้อได้ที่ สำนักพิมพ์ไพลิน

หนังสือเรื่อง คู่มือดูเเลสุขภาพด้วยวิตามินและเกลือเเร่ ผู้เขียน AMANDA URSELL ผู้แปล เภสัชกรสรจักร ศิริบริรักษ์ และ สุรศักดิ์ รักหมาน สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านขายหนังสือ ซีเอ็ด