ชาร์โดเบิร์ต ดาร์วิน                                                       

                                                                                   

      เลโอนาร์โด เกิดเมื่อวันที่ 15 เมษ ายนโดยที่ที่เขาเกิดอยู่ห่างจากมู่บ้านวหนชี ในประเทศอิตาลไปราวสองกิโลเมตร บิดาชื่อนายแซร์ ปีเอโร ดา วินชี

เป็นเจ้าพนักงานรับรองเอกสารของรัฐมารดาชื่อคาตารีนาเป็นสาวชาวนาเคยมีคนอ้างว่านางคาตารีนาเป็นทาสสาวจากประเทศแถบตะวันออกในครอบ

ครองของปีเอโร แต่ก็ไม่มีหลักฐานเด่นชัดในสมัยนั้นยังไม่มีมาตรฐานการเรียกชื่อและนามสกุลที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในทวีปยุโรป 

       ที่แท้จริงคือ เลโอนาร์โด ดิ แซร์ ปีเอโร ดา วินชี ซึ่งหมายความว่า เลโอนาร์โด บุตรชายของปีเอโร แห่ง วินชี แต่เลโอนาร์โดเองก็มักจะลงลายเซ็น

ในงานของเขาอย่างง่ายๆว่า เลโอนาร์โด หรือไม่ก็ ข้าเอง เลโอนาร์โด เอกสารสำคัญส่วนใหญ่ระบุว่าผลงานของเขาเป็นของ เลโอนาร์โด โดยไม่มี 

ดา วินชี พ่วงท้าย ทำให้เข้าใจได้ว่าเขาไม่ได้ใช้นามสกุลของบิดาเนื่องจากเป็นบุตรนอกสมรสนั่นเอง

 

ย้อนกลับไปหน้าแรก