มารี คูร

 

     ” นักวิยาศาสตร์ที่รักการค้นคว้ายิ่งกว่าชีวิตของตัวเองและเสียชีวิตด้วยรังสีของแร่เรเดียมซึ่งเธอได้คลุกคลีกับมันมาเป็นเวลานาน แร่เรเดียม

ที่นับได้ว่าช่วย ให้คนรอดชีวิตมาเป็นจำนวนมาก กลับทำงานชีวิตของเธอเองอย่างน่าเสียดาย มารี คูรี่ เกิดในประเทศโปแลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 1867 

เป็นบุตรีของ ศาสตราจารย์วลาดิสลาฟสโคลโดว์สกา ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคำนวณ 

    ซึ่งเธอได้รับการถ่ายทอดวิชาวิทยาศาสตร์จากบิดามาตั้งแต่เด็ก วิทยาศาสตร์กายภาพมาก จึงได้เดินทางไปไปศึกษาในมหาวิทยาลัยซอร์บอน 

ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสเมื่ออายุได้ 27 ปี  เธอได้รู้จักกับปีแอร์ คูรี่  นักฟิสิกส์และเคมีชาวฝรั่งเศส และได้แต่งงานกันเมื่อปี ค.ศ. 1895 ซึ่งปีแอร ์มีส่วน

ช่วนในการค้นพบ เธอแยกธาตุออกจากแร่พิทช์เบลนน์ได้เป็นส่วนย่อย

    ครั้งสำคัญนี้อย่างมากมารี คูรี่ กับสามีได้ทำการทดลองค้นคว้าอย่างไม่หยุดยั้งจนกระทั่งพบธาตุใหม่อีกธาตุหนึ่ง ในขั้นแรกเธอให้ชื่อว่า 

โปโลเนียม(Polonium) ซึ่งมีคุณสมบัติทางกัมมันตภาพรังสีอยู่มาก จนต่อมา เธอตัดสินใจเรียกธาติใหม่นี้ว่าเรเดียม  (Radium) ซึ่งมีคุณสมบัติสูงกว่ายูเรเนียม

 ถึง 2 ล้าน 5 แสนเท่า  เรเดียมสามารถแยกก๊าซหรืออากาศได้ และยังทำให้เกิดแสงเรือง มีพลังความร้อน ปีแอร์ และมารี คูรี่ 

ได้รับการยกย่องในผลสำเร็จครั้งนี้อย่างมาก แม้ในต่างประเทศ เช่นสมาคมวิทยาศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ของอังกฤษ ได้มองเหรียญเดวี่ให้เป็นเกียรติแก่บุคคลทั้งคู่ มารี คูรี่ได้รับรางวัลโนเบลี

      สาขาเคมี ในปีค.ศ.1911ในขณะที่บุคคลทั้งสองกำลังรุ่งโรจน์อยู่นั้น เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นในตอนเช้าของวันที่ 19เมษายน ค.ศ.1906 

ปีแอร์ คูรี่ สามีของเธอก็ประสบอุบัติเหตุและถึงแก่ความตายทันที ยังความเศร้าสลดใจมาให้แก่มารี คูรี่อย่างสุดซึ้ง แต่ในไม่ช้าเธอก็หวนกลับมาสู่การค้นคว้าผลงาน ของเธอต่อไป

 และเกือบจะทำให้เธอทอดทิ้งผลงานต่าง ๆ ที่ทำค้างไว้ทั้งสิ้น ในปี ค.ศ.1934 มารี คูรี่ ก็ล้มเจ็บลงด้วยลักษณะอาการของคนที่มีอาการอ่อนเพลีย 

 หมดแรงลงอย่างรวดเร็วและถึงแก่กรรม เมื่อเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1934 แพทย์ตรวจพบภายหลังว่ากระดูกไขสันหลังของเธอถูกทำลายด้วย

 รังสีของแร่เรเดียม ซึ่งเธอได้คลุกคลีกับมันมาเป็นเวลานานแร่เรเดียมที่นับว่าได้ช่วยให้คนรอดชีวิตมาเป็นจำนวนมากนั้น กลับทำลายชีวิตของเธอเอง

 อย่างน่าเสียดาย

 

ย้อนกลับไปหน้าแรก