พันธุ์นก

   

1  นกเขาเขียว

2   นกเขาไฟ

3   นกแขวก

 4   นกเขาเปล่า

5   นกกาบบัว

6 นกเรีย

 7  นกยุงไทย

8  นกขุนทอง

9 นกกระทุง

10 นกกก(นกกาฮัง, นกกะวะ หรือ นกอีฮาก)