ประวัติส่วนตัว

ชื่อจริง  ชื่อ    ภูริภัทร์       ตั้งจักรวรานนท์    

ชื่อเล่น  ชื่อ    เพลสลี่่่่่ 

อายุ  9 ปี

ไม่มี พี่ น้อง

ศึกษา  อนุบาล   นันทาวัน

ศึกษา   ประถมศึษา    ปีที่  4

นิสัย ส่วนตัว      ใจดี

ความสามารถ   คุยเก่ง

คติประจําใจ    เล่นเกม   

ชอบสัตว์  สุนัข

สัตว์ที่เกลียด  หนู

วิชาที่ชอบ  เลข

วิชาที่ไม่ชอบ  ไทย

อาหารที่ชอบ  ไข่กระทะ

อาหารที่ไม่ชอบ ก๋วยเตี๋ยว