ขอเชิญเพื่อน ๆ เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ โดยผมจะทำเว็๋บเกี่ยวกับ ประวัตินักวิทยาศาตร์ที่น่าสนใจ และเรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ เพื่อน ๆ

สามารถกดดูข้อมูลได้เลยครับ

ประวัตินักวิทยาศาสตร

วิทยาศาสตร์น่ารู้

    - ปรากฏการณ์ "พายุสุริยะ
    - Venus ในเทพนิยาย
    - ทำไมดาวอังคารไม่มีชั้นบรรยากาศ
    -รูปทรงที่แท้จริงของรุ้งกินน้ำ
    -เสียงเพลงทำให้แก้วแตกได้จริงหรือ ?