ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ ด.ช.ภัทรดนัย     ขันทนันต์คำ

ชื่อเล่น เซ้นท์  

เกิดวันที่ 16 มิถุนายน 2547

อายุ  8  ปี

มีพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 2

การศึกษา อนุบาลและประถมเรียนที่ โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัียส่วนตัว รักสัตว์

ความสามารถพิเศษ เล่นบาสเก่ง

 

คติประจำตัว

 ลำบากเเค่ไหนก็ต้องทำ

 

สัตว์ที่ชอบ  ปลา

สัตว์ ที่ไม่ชอบ  สุนัข

 

อาหารที่ชอบ ไก่ทอด

อาหารที่ไม่ชอบ  เเกงจืด