ด้วง

แมลงปอ

แมลงสาบ

แมลงเต่าทอง

แมลงทับ

แมลงเม่า

แมลงดานา

แมลงวัน

แมลงน้ำกรด

ผีเสื้อ

ผึ้ง

มด

ต่อ

แตน

ตั๊กแตน