ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ ด.ช.คุณากร แซ่ตั้ง

ชื่อเล่น ต้นหอม

เกิดวันที่ 4เมษายน 2546

อายุ 10 ปี

มีพี่น้อง 2 คน เป็นคนที่ 1

การศึกษา อนุบาล เรียนที่ โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม

การศึกษา ประถมศึกษา เรียนที่ โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว เอาแต่ใจและช่วยเหลือเพื่อน

ความสามารถพิเศษ เล่นเกมเก่ง

คติประจำตัว เอาตัวให้รอดก่อนเสมอ

สัตว์ที่ชอบ หมา แมว กระต่าย

สัตว์ที่ไม่ชอบ แมลงสาบ

วิชาที่ชอบ ทุกวิชา

วิชาที่ไม่ชอบ ไม่มี

อาหารที่ชอบ ทุกอย่าง

อาหารที่ไม่ชอบ วาซาบิ