อ้างอิง

ขอขอบคุณทุกเว็บที่ให้คำแนะนำและความรู้เหล่านี้ผมจะไม่ลืมพระคุณเลยครับ

ประโยชน์และโทษของแมลง

ความสำคัญของแมลง

ด้วงกว่าง

แตน

ต่อ

แมลงปอ

แมลงสาบ

แมลงเต่าทอง

แมลงทับ

แมลงวัน

ผีเสื้อ

ผึ้ง

มด

ตั๊กแตน

แมลงเม่า

แมลงดานา

แมลงก้นกระดก