ประวัติผู้จัดทำ

ชื่อ ด.ญ.ธนพร สุขพรชัยกุล

ชื่อเล่น หยก

่เกิดวันที่ 27 เดือน มิถุนายน 2548

อายุ 8 ปี

มีพี่น้องจำนวน 1 คน เป็นคนที่1

การศึกษา อนุบาลเเละประถมศึกษา เรียนที่โรงเรียนพิพัฒนา

นิสัยส่วนตัว   ยิ้มเเย้มเเจ่มใส^^

ความสามารถพิเศษ  วิ่งเร็ว

คติประจำตัว  คิดก่อนทำ

สัตว์ที่ชอบ เเมว กระต่าย สุนัข

สัตว์ที่เกลียด ตัวเงินตัวทอง กิ้งกือ ไส้เดือน เเมลงสาป ปลิง กบ 

วิชาที่ชอบ วิทยาศาตร์ เเละ ดนตรีนาฎศิลป์

วิชาที่ไม่ชอบอังกฤษ เเละ สุขศึกษา

อาหารที่ชอบ ส้มตำ ลาบ

อาหารที่ไม่ชอบ  เเกงส้ม