สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของผมครับ ผมได้ใช้โปรแกรม Dreamweaver กับ Photoshop ในการสร้างขึ้นมาครับ

ในเว็บไซต์ของผม ได้เลือกเรื่อง titanic เพราะ ผมชอบ titanic

เนื้อหาที่ผมจะทำ คือ เปิดเผยความลับของเรือ titanic

ผมต้องขอขอบพระคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ ด้วยครับที่เป็นแหล่งข้อมูลอย่างดี ให้ผมนำมาใช้ในการเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้