สวัสดีครับ ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของผมครับ ผมได้ใช้โปรเเกรม Dreaweaver กับ Photoshop ในการสร้างขึ้นมา

ในเว็บไชต์ของผม ได้เลือก เครื่องบิน เพราะอยากให้ทุกคนได้รู้จักเครื่องบิน

เนื่อหาที่ผมจะทําคือ ของเครื่องบิน

ผมต้องขอขอบพระคุณเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยครับ ที่เป็นเเหล่งข้อมูลอย่างดี ให้ผมนํามาใช้ในการเรียน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผมต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ