ปรากฎการณ์ธรรมชาติ  

ปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็ง

     -ปรากฏการณ์ดอกไม้น้ำแข็ง
   * ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ดอกไม้น้ำแข็ง เป็นหนึ่งในรูปแบบของแผ่นน้ำแข็ง ที่เพึ่งก่อตัวขึ้นใหม่
* เมื่อไอน้ำอิ่มตัว ( Saturated Water Vapors ) ที่แทรกตัวขึ้นมาตามรอยแตกของแผ่นน้ำแข็ง
* เมื่อไอน้ำอิ่มตัว สัมผัสกับอากาศเย็นจัดด้านบนก็จะเริ่มก่อตัวเป็นเกร็ ดน้ำแข็ง
* ส่วนเกลือบนที่อยู่บนผิวของเกร็ดน้ำแข็งก็จะเกิดการต กผลึก เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยบนผิวของเกร็ดน้ำแข็ง
* ผลึกเกลือที่เกิดขึ้นจะเป็นเสมือนแกนให้ให้ไอน้ำอิ่ม ตัว ที่เหลือเกาะเป็นเกร็ดน้ำแข็งใหม่ขึ้นสลับไปมาจนซ้อน ทับกันจนคล้าย กลีบดอกไม้

      -ปรากฏการณ์หินเดินได  
     -ปรากฏการณ์ไอส์เซอร์เคิ้ล  
     -ปรากฏการณ์ิ เมฆจานบิน
 
     -ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เมฆ สวย  
     -ปรากฏการณ์ิทุ่งน้ำแข็ง นักบวชขาว  
    -ปรากฏการณ์ิ สายฟ้า ภูเขาไฟ สวยๆ