ประวัติผู้จัดทำ

 ชื่อ ด.ช.สิทธิพล ทองพูน

ชื่อเล่น  ฟลุ้ก

เกิดวันที่ 11พฤษภาคม  พ.ศ.2545

อายุ  11 ปี

มีพี่น้อง1 คนเป็นคนที่1

การศึกษา อนุบาล รร.สหะพาณิชย์  ประถม รร.พิพัฒนา

นิสัย ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ความสามารถ  เรียนรู้ได้รวดเร็ว

คติประจำตัว คิดดีทำดีได้ดี

สัตว์ที่ชอบ ม้า

สัตว์ที่เกลียด งู

วิชาที่ชอบ เลข  ประวัติศาสตร์

วิชาที่ชอบ ไม่มี

อาหารที่ชอบ  ข้าวผัด

อาหารที่ไม่ชอบ อาหารเผ็ด

กลับหน้าแรก