ปลาน้ำจืด

1.ปลาขาไก่

2.ปลานิล

3.ปลาแดง

4.ปลาทอง

5.ปลากะแมะ

6.ปลากราย

7.ปลาซิว

8.ปลาเทพา

9.ปลาผีเสื้อ

10.ปลาหมอสี