ภาษาของอาเซียน

ทักทาย  

                      

     -  ประเทศไทย  
คำศัพท์
คำอ่าน
เสียง
 
     -  ประเทศพม่า     สวัสดี สวัสดี สะ-หวัด-ดี
     -  ประเทศกัมพูชา     ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบ-คุน
     -  ประเทศอินโนเซีย     สบายดีไหม สบายดีไหม สะ-บาย-ดี-ไหม
     -  ประเทศลาว     ยินดีที่ได้รู้จัก ยินดีที่ได้รู้จัก ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก
     -  ประเทศมาเลเซีย/บรุไน     พบกันใหม่ พบกันใหม่ พบ-กัน-ใหม่
     -  ประเทศฟิลิปปินส์     ลาก่อน ลาก่อน ลา-ก่อน
     -  ประเทศสิงคโปร์     นอนหลับฝันดี นอนหลับฝันดี นอน-หลับ-ฝัน-ดี
     -  ประเทศเวียดนาม     เชิญ เชิญ เชิน
         ใช่ ใช่ ใช่
      ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่-ใช่
      อากาศดีจัง อากาศดีจัง อา-กาด-ดี-จัง
      อากาศร้อนมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-ร้อน-มาก
      อากาศหนาวมาก อากาศร้อนมาก อา-กาด-หนาว-มาก
      ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่-เปน-ไร
      ขอโทษ ขอโทษ ขอ-โทด