การละเล่นไทย

     การละเล่นเด็กไทยเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาเล่นกันเเล้วการเล่นของคนสมัยก่อนที่ไม่มีของเล่นทันสมัยเหมือนเราแต่เขาก็ใช้ต้นพืชหรือใบพืชมาเป็นของเล่นง่ายๆ

โดยไม่ต้องซื้อและทำได้เอง เช่น เดินกะลา  หมากเก็บ   ฯลฯ  อีกมากมายหลายอย่ีางที่เราไม่รู้เยอแยะเลยเดี๋ยวไปต่อที่เว็บของหนูนะคะูเเล้วเจอกันค่ะ

หนูรออยู่ระวังนะมันเยอะมากเลย

การละเล่นไทย

การละเล่นไทย  4  ภาค

ภาคกลาง

     ภาคใต้

  ภาคเหนือ

ภาคตะวั้นออกเฉียงเหนือ