การออมคืออะไร

การออม หมายถึง ส่วนต่างระว่างรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง (Incomes - Expenses = Saving) อาจกล่าวได้ง่าย ๆ ว่าเป็นเงินรายได้ที่เหลือเงินรายได้ที่เหลือจากการใช้จ่ายแล้วนำมาเก็บสะสมทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ผู้ที่รู้จักการเก็บออมถือเป็นคนที่มองการณ์ไกล เพราะการออมเป็นการยอมเสียสละที่จะไม่ใช้จ่ายในวันนี้ แต่เลือกที่จะเก็บสะสมเงินเพื่อใ้ช้จ่ายในวันข้างหน้า ทำให้ทรัพย์สินและความมั่งคั่งเพิ่มสูงขึ้น คนที่รำร่วยในสังคมส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ร่ำรวยมาเพราะโชคช่วยอย่างการถูกหวย หรือเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่คนเหล่านั้นเขามีความคิดรู้จักที่จะเก็บหอมรอมริบผสมเล็กผสมน้อยและรู้จักการวางแผนการใช้เงิน ดังนั้น ความสามารถในการออมจะมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายของแต่ละบุคคลและขึ้นอยู่กับความชาญฉลาดในวันข้างหน้า

ออมเงินอย่างไรให้รวย
วิธีการห้ามใจเมื่อเจอของที่อยากได้ั
วิธีการประหยัดเงิน

อ่านฉบับสมบูรณ์ได้ที่http://www.fpo.go.th/S-I/Source/Training/training3/training3_1/training3_1_1.htm