การละเล่นไทย

 
การละเล่นไทย                  สวัสดีคะหนูชื่อปาล์มมี่คะถ้าไครสนใจขอให้สนุกกับสาระความรู้และข้อมูลดีดีที่ได้รับไปนะคะข้อมูลของหนู
การละเล่นไทย  4  ภาค   บางทีมีสิ่งที่ไม่รู้จักก็ขอให้ได้รับสาระจากหนูอย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ขอให้สนุกกับเว็บไซต์์ที่หนูได้ทำ
     - ภาคกลาง   ขอให้สนูกกับการละเล่นไทยนะคะ บ๊าย...บาย
     - ภาคใต้    
     - ภาคเหนือ  
     - ภาคตะวั้นออกเฉียงเหนือ        การละเล่นเด็กไทยเป็นสิ่งที่คนสมัยก่อนเขาเล่นกันเเล้วการเล่นของคนสมัยก่อนที่ไม่มีของเล่นทันสมัยเหมือนเรา
    แต่เขาก็ใช้ต้นพืชหรือใบพืชมาเป็นของเล่นง่ายๆโดยไม่ต้องซื้อและทำได้เอง เช่น เดินกะลา  หมากเก็บ   ฯลฯ  อีก
    มากมายหลายอย่ีางที่เราไม่รู้เยอแยะเลยเดี๋ยวไปต่อที่เว็บของหนูนะคะูเเล้วเจอกันคะหนูรออยู่ระวังนะมันเยอะมากเลย
     

แนะนำติชม