เรื่องของดิน        สวัสดีครับ ผมชื่อพิพัฒนพงษธรณ์ครับ ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนพิพัฒนาครับ ผมทำงานนี้ขึ้นเพราะผมอยากให้ทุกคนที่ดู
พลังงานแสง   เว็บไซต์ของผมเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นครับ ขอให้ทุกท่านเ้ข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะครับ ขอบคุณและสวัสดีครับ
จักรวาลน่ารู้    
   
       ในชีวิตประจำวัน คุณเคยสังเกตุหรือไม่ว่า สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา ล้วนเป็นวิทยาศาสตร์
  เพราะฉะนั้นเราจึงควรศึกษาวิทยาศาสตร์ ให้มากขึ้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
  ขอเชิญชมเว็บไซต์ของผมครับ
   
 

แนะนำติชม