แมลงน่ารู้

 
โลกของแมลงต่างๆ        สวัสดีเพื่อนๆชาวพิพัฒนาทุกท่านและผู้ที่ี่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของผมและเพื่อนๆของผมและผมขอแนะนำตัวก่อนนะ
ความสำคัญของแมลง  

ผมชื่อต้นหอมชื่อจริงชื่อด.ช.คุณากร นามสกุลแซ่ตั้ง ป.5ครับ

ประโยชน์และโทษของแมลง    
   
    เว็บไซต์ของผมนี้ผมจะมาทำการอธิบายเกี่ยวกับเเมลงนะครับเว็บไซต์ของผมสร้างมาเพื่อให้คนที่เข้ามาในเว็บไซต์นี้จะได้
    รับความรู้เรื่องแมลงเช่น โลกของแมลงต่างๆ ความสำคัญของแมลง และประโยชน์และ์โทษของแมลงกันนะครับ
     
   

แนะนำติชม