ประวัติโรงเรียน
          ปรัชญา/สัญลักษณ์
          วิสัยทัศน์
         มาตรฐานการศึกษา
      ระเบียบการโรงเรียน
          ปฏิทินกิจกรรม  
          ผลงานโรงเรียน
        สถานที่ภายในโรงเรียน
          คณะกรรมการบริหาร
           โครงสร้างการบริหาร
           บุคลากรในโรงเรียน
    ความรู้ทั่วไป
   ภาษาต่างประเทศ
    วิทยาศาสตร์
   การงานอาชีพและเทคโนโลย
ติดตามข่าวสารกับ Facebook ของ
โรงเรียนพิพัฒนา

                           เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล (2 ปี ครึ่ง)- ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-311-0424, 02-311-1325

1111111111111

 

        

 

 

 

 


คนเก่งของเรา 
แข่งขันอาเซียนเพชรยอดมงกุฏ
เด็กหญิงจรัลรัตน์    จาริกานนท

แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ
เด็กหญิงจรัลรัตน์    จาริกานนท์เด็กหญิงศรัณยาพร ตันติพัฒนเสรี
เด็กหญิงลลิดา  นภาแสง

แข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
เด็กชายวรุณโรจน์  วัฒนวิภา

Takewondo Championship
เด็กชายธนภัทร  เอื้อพงศ์ธเนศ

*********************************

ความรู้ที่น้อง ๆ อยากแบ่งปัน
ภาคฤดูร้อน 57
ประโยชน์ของน้ำ (ปาล์มมี่)
ผักและผลไม้ 5 ส(แนน)
เบสิคเหลี่ยมแม่น (เชียร์)
ยุงลาย (เพลสลี่)
เมืองหลวงของอาเซียน (พรีม+เกรซ)
การหารเลข (ไผ่)
การคูณเลข (นีร)
แรงโน้มถ่วง (ปาล์ม)
การออมเงิน (ต้นหอม)
การปลูกสตอเบอรี่ (ลูกน้ำ)
ฝนกรด (ตุลย์)
การประหยัดไฟ (ตี๋น้อย)
การปลูกถั่วเขียว (ยูโฟ่)
ดาวเคราะห(มอส)
การเกิดฝน (ไข่มุก)
หน้าที่ผึ้ง (หลิน)
ลดโลกร้อน (โอวัลติน)
อาหารหลัก 5 หมู่ (จีน)
การเกิดกบ (อิฐ)
การบวกเลข 2 หลัก (ชิงชิง)

*********************

โรงเรียนพิพัฒนาได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 และผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก
ทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)

คำขวัญพระราชทาน วันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๙

"สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง
ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล
ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน
ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง"โรงเรียนพิพัฒนา
ได้ รับรางวัลเหรียญเงิน ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนพิพัฒนา

ได้รับรางวัลชมเชย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ของราชบัณฑิตยสถาน
ปีการศึกษา 2557
ด.ญ.ธนัชชา ทวีทรัพย์ไพศาล

นางน้ำทิพย์ ช่วงบุญศรี


*************************************************************************************
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย
โรงเรียน
พิพัฒนา
โรงเรียน
ในกรุงเทพฯ
โรงเรียนเอกชน
ทั้งประเทศ
ระดับ
ประเทศไทย
ภาษาไทย
61.29
51.42
50.71
45.68
สังคมศึกษาฯ
59.15
49.88
49.12
44.22
ภาษาอังกฤษ
64.44
46.86
47.36
36.99
คณิตศาสตร์
57.82
42.65
42.22
35.77
วิทยาศาสตร์
57.41
41.91
41.87
37.46
สุขศึกษาฯ
69.04
60.55
59.13
54.84
ศิลปะ
60.71
58.02
56.52
52.27
การงานฯ
67.76
59.60
58.63
53.85

รายละเอียดเพิ่มเติม ONET

                เชิญแวะชมกิจกรรมต่าง ๆ ของชั้นอนุบาล เพิ่มเติม.

 

 

 

 

เว็บไซต์เหล่านี้ เกิดจากฝีมือของน้อง ๆ ชั้น ป.3-ป.6 ที่ตั้งใจพัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ น้อง ๆ ตั้งใจทำกันเต็มที่ โปรดให้กำลังใจน้อง ๆ ทุกคนด้วยนะคะ

เครื่องหมายวรรคตอน
                                ธรรมชาติแสนสวย
สัญลักษณ์และป้าย                                  แฮมเบอร์เกอร์และแซนวิช
เรื่องของปลา                                             อาหารไข่
การทำอาหารแบบง่าย ๆ                           อาหารน่ารู้
พันธุ์แมวเหมียว                                          การออมเงิน
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า                            คุ๊กกี้แสนอร่อย
อาเซียนน่ารู้                                               การละเล่นไทย
น้ำผักและผลไม้                                        นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ
นกน่ารู้                                                       นักวิทยาศาสตร์ของโลก
โลกของแมลง                                            วิทยาศาสตร์น่ารู้
ไข่หรรษา                                                    ดอกไม้มงคล

 
       
 
 
     ปฐมนิเทศ
     วันไหว้ครู
     วันสุนทรภู่
     ทัศนศึกษา
     ท้องไปฟ้าจำลอง (สัมผัสชุมชน)
     ถวายเทียนพรรษา
     วันแม
     ตรวจฟัน+ตรวจร่างกาย
   
 


เลขที่ 72 ถนนสุขุมวิท ซอย 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-311-0424 (ฝ่ายธุรการ), 02-311-1325 (ฝ่ายการเงิน), FAX : 02-741-7303 
Email : ppn_school@hotmail.com
, pipattana@pipattana.ac.th